Projectes

Pla Local de Drogues de Sabadell

drogues
Àmbit: SalutCategories: Drogues i addiccions, Plans de desenvolupament local

- Elaboració d’un document de presentació dels recursos, serveis i entitats vinculats al consum de substàncies de Sabadell que serveix com a document de base per a l’elaboració del mapa de recursos.

– Elaboració d’una aproximació al consum.

– Elaboració del document de bases del Pla Local de Drogues de Sabadell: Els principis rectors, els objectius generals i els específics, els eixos de treball, l’organigrama i funcionament, i una proposta d’avaluació.

– Elaboració d’una borsa d’actuacions per a facilitar l’elaboració del Pla de Treball Anual.