Projectes

Suport metodològic per l’elaboració del Pla de Salut de Catalunya 2021-2025

Captura de pantalla 2021-12-08 a les 0.52.31
Àmbit: SalutCategories: planificació estratègica

Repte

La Direcció General de Planificació en Salut de la Generalitat de Catalunya a través del Servei del Pla de Salut inicia l’elaboració del Pla de Salut de Catalunya 2021-2025. L’elaboració del Pla de salut incorpora l’informe de valoració de la OMS dels 30 anys dels plans de Salut de Catalunya.

L’elaboració del Pla s’inicia just abans de l’inici de la pandèmia i tota la planificació es veu afectada per la irrupció de la per la Covid19 i pel confinament. El pla s’ha de realitzar de manera participativa, implicant a tots els agents de salut del país, en un marc de restriccions sanitàries. Així mateix, el Pla ha d’afrontar les circumstàncies en salut que la Covid19 posa de manifest a l’hora que no ha de descuidar aspectes rellevants de salut que van més enllà de la pandèmia.

Resposta

S’impulsen processos de participació online mitjançant enquestes qualitatives i mitjançant grups de treball virtuals per poder definir la diagnosi de salut del país. Es recull informació específica per incorporar l’impacte de la Covid19 al sistema de Salut de Catalunya. Mitjançant aquest aixecament de dades es realitzen sessions de planificació estratègica amb la Direcció General de Planificació en Salut. A partir d’aquest anàlisi es defineixen les línies estratègiques del Pla i s’inicia un procés de treball grupal orientat a definir els objectius estratègics del pla amb agents clau del sistema de salut (Departament de Salut, Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Departament de Drets Socials). Finalment, s’elabora un document beta de Pla de Salut estructurat en dos grans blocs: diagnosi i Pla estratègic.

https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/pla-salut/

Font de la imatge: Turisme Vilafranca