Projectes

Prorotyp_ome

Projecte_Ryan_0_0
Àmbit: Ciutat, Gènere, Salut, Drets i diversitatCategories: Cultura

Repte:

Prototyp_ome (2015-2017) va ser un col·laboratori interdisciplinari de biologia DIY/DIWO, impulsat des de Hangar i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, amb l’objectiu de produir coneixement col·lectivament i explorar la transferència de processos i metodologies entre la investigació artística i científica des de l’òptica de la persona usuària i no de les institucions.

Des d’Hangar, una de les organitzacions que conforma el col·laboratori, es vol conèixer quins han estat els impactes del projecte, quin abast han tingut les accions específiques portades a terme i quins canvis han produït en artistes, científics/es i persones beneficiàries del projecte.

Resposta:

A partir de l’aplicació de metodologies d’avaluació qualitatives i quantitatives que van contemplar l’anàlisi documental de les bases del projecte, entrevistes individuals amb els gestors/es i una jornada participativa i qüestionari adreçats a artistes, científics i persones beneficiàries es va donar resposta als indicadors de procés i resultat previstos en el disseny del projecte, com ara:

  • Crear un espai interdisciplinari, participatiu i obert (Col·laboratori) per compartir coneixements i experiències, així com generar perspectives crítiques a l’àmbit de la recerca biològica.
  • Afavorir l’experimentació artística i científica interdisciplinària, així com la producció col·laborativa de coneixements, processos i eines per a l’exploració biològica.
  • Promoure espais i accions de sensibilització, divulgació i intercanvi de coneixements i experiències per facilitar l’accés de la població al coneixement, els processos i les eines de bioexploració i diagnosi generats.