Projectes

Pla Educatiu d’Entorn de Badia del Vallès. Diagnosi participativa

portada-1
Àmbit: EconomiesCategories: Infància i joventut, Participació ciutadana, Plans de desenvolupament local, Pobresa urbana, Recerca i avaluació, Sostenibilitat

L’any 2004, l’Ajuntament de Badia del Vallès va impulsar de manera pionera a Catalunya el Pla Educatiu d’Entorn (PEE) de Badia del Vallès, de la mà del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

El PEE, segons defineix el Departament d’Ensenyament (2014), és una proposta de cooperació educativa entre el Departament d’Ensenyament i les entitats municipalistes, amb el suport i la col·laboració d’altres departaments de la Generalitat, que tenen com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana, conjuntament amb la llengua castellana.

El període d’implementació del PEE a Badia del Vallès ha durat aproximadament 10 anys i, després de passar alts i baixos pressupostaris que han fet reconsiderar la permanència de moltes de les iniciatives creades, l’Ajuntament de la ciutat, i en particular l’Àrea d’Acompanyament a les persones, van decidir de posar en marxa una diagnosi a fi de:

  • Revisar les necessitats i desigs de la població implicada en el PEE.
  • Analitzar els reptes i potencialitats educatives del municipi.
  • Establir la base per definir uns nous objectius d’acció.

La diagnosi desenvolupada a tal efecte per l’equip de Spora es presenta com una eina de referència per emprendre futures accions polítiques i tècniques pel que fa a accions sobre l’educació a Badia del Vallès, recollint i ordenant la veu dels i les protagonistes del PEE i de l’educació al municipi.