Projectes

Pla d’Igualtat de Betevé

White female and black male hands shaking, close up view
Àmbit: GènereCategories: Gènere, Pla Igualtat

Repte

Fer una Diagnosi de la situació interna de Betevé en termes de desigualtats i discriminacions de gènere per, a continuació, fer un Pla d’acció adaptat a aquesta Diagnosi i a les necessitats i possibilitats reals de la companyia.

Resposta

Es realitza una Diagnosi que reflecteix les desigualtats i discriminacions de gènere existents en el si de la companyia. Aquesta serveix de base per establir posteriorment un Pla d’acció amb objectius i accions concretes que han de permetre millorar les condicions d’igualtat dona-home i eliminar les discriminacions per raó de sexe. A més, es dissenya un sistema de governança que faciliti en el futur seguiment de la implementació del Pla i l’avaluació dels seus resultats.

Font de la imatge: yanalya, www.freepik.es