Projectes

La percepció social de les professions que gestionen la informació

sara-kurfess-k68S17uT9dU-unsplash
Àmbit: CiutatCategories: Informació, Información, Investigación y evaluación, Recerca i avaluació

Repte

Des de la Societat Espanyola de Documentació i Informació Científica (SEDIC) s’està dissenyant una estratègia per realitzar incidència política a favor del sector de les i els documentalistes i professionals de la gestió de la informació. Per decidir en quines temàtiques incidir, quins tipus de missatges transmetre o a quins àmbits dirigir-se, cal comptar amb dades empíriques. Per això, SEDIC impulsa un estudi per conèixer quina percepció tenen sobre el sector les persones amb capacitat de decisió sobre el col·lectiu professional i les seves institucions. En particular, l’estudi se centra a analitzar la percepció de les i els professionals de la gestió de la informació, així com de les figures polítiques amb poder de decisió al voltant de l’estat actual del sector i la seva possible evolució en els propers anys.

Resposta

Spora realitza una investigació qualitativa per respondre a les següents preguntes:

  • Quina percepció tenen les i els tècnics del sector i les persones situades en espais de presa de decisions sobre professionals i institucions de la documentació i gestió de la informació?
  • Quins elements clau s’han de tenir en compte en dissenyar una estratègia d’incidència política?

La primera fase de la recerca s’ha centrat en la recollida i anàlisi de les percepcions de les i els professionals de la gestió de la informació en relació amb les dimensions d’anàlisi identificades. En la segona fase s’han recollit i analitzat les percepcions dels càrrecs polítics amb incidència en les polítiques vinculades a les i els professionals i institucions de la informació. La triangulació d’aquestes diferents percepcions ha permès elaborar orientacions per al disseny de l’estratègia d’ incidència.

Foto: Sara Kurfeß