Projectes

La influència del procés terapèutic en la inserció laboral en salut mental

Business seminar
Àmbit: Salut, EconomiesCategories: Salut mental

Aquesta formació es realitza en un format taller, promocionant la participació i el debat entre les persones participants. El continguts del curs passen per realitzar un recorregut en el camp de la salut mental que s’inicia en el procés terapèutic i finalitza en la cerca de feina o en el lloc de feina. Durant aquest recorregut s’aniran fent reflexions i anàlisi respecte a: Què és la salut mental? Com intervenim en salut mental? Quin paper ens estem donant davant la persona usuària? Què estem donant per suposat quan realitzem la nostra feina?