Projectes

Desenvolupament urbà participatiu (Haití). Avaluació a mig termini de projecte “Katie nou pi bèl”

P1080200
Àmbit: CiutatCategories: Cultura alimentària, Participació ciutadana, Plans de desenvolupament local, Sostenibilitat

L’ONG internacional CARE desenvolupa a Haití el projecte “Katye nou pi bèl”. Aquest projecte té com a objectiu el desenvolupament territorial planificat de quatre districtes del municipi haitià de Carrefour: Ti-Sous, La Grenade, Sapotille i Aztèk.

Amb un enfocament integrat, a partir d’una forta participació comunitària, el projecte està implementant un pla de desenvolupament urbà que ha estat aprovat per les persones residents, les autoritats locals i les institucions governamentals implicades. Aquest enfocament ha permès a la població de participar en el desenvolupament dels barris a través de l’avaluació de riscos i desastres, el desenvolupament del pla de gestió, la priorització de les accions i la realització de les obres. S’ha donat èmfasi a l’enfortiment de la capacitat del conjunt d’agents locals per estar en totes les fases del desenvolupament dels seus barris.

Els objectius de l’avaluació externa a mitjà termini del projecte” Katye nou pi bèl “, desenvolupada per WE SPORA, han consistit principalment en:
– Avaluar l’execució dels projectes d’acord amb els objectius definits i els resultats esperats.
– Analitzar l’organització operativa, la participació i l’apropiació de les parts implicades.

El treball operatiu realitzat per CARE ha desembocat en una anàlisi del seu desenvolupament a partir de quatre criteris: eficàcia, eficiència, pertinència i impacte.