Projectes

I Pla local per la Diversitat sexual i de Gènere (2020-2024) de l’Ajuntament de Granollers

A crowd with LGBT rainbow flags
Àmbit: Gènere, Drets i diversitatCategories: Gènere, LGBTI, Participació ciutadana, planificació estratègica, Plans de desenvolupament local

Repte

És necessari desenvolupar polítiques públiques al voltant de la diversitat sexual i de gènere, atès que les persones LGBTI+ segueixen patint discriminacions en diferents àmbits. Amb freqüència, les persones trans* pateixen una forta discriminació en el mercat de treball que les empeny a situacions de precarietat i pobresa; continua havent-hi bullying per LGBTIfòbia als centres educatius; i lesbianes, gais, bisexuals, intersexuals i persones trans* es troben amb dificultats per fer efectius els seus drets sexuals i reproductius quan acudeixen als centres sanitaris, entre altres exemples de situacions de discriminació.

Des de l’any 2015, l’Ajuntament de Granollers treballa activament en iniciatives i polítiques per la diversitat sexual i de gènere. En aquest context, els plans de diversitat sexual i de gènere o plans LGBTI+ esdevenen l’eina principal per impulsar accions que fomentin la visibilitat d’aquesta diversitat, l’efectivitat dels drets de persones LGBTI+ i la lluita sostinguda contra la discriminació permotius d’identitat de gènere, expressió de gènere o orientació sexual i, en definitiva, per donar resposta a totes les obligacions que marca la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantit els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El I Pla local per la Diversitat Sexual i de gènere de l’Ajuntament de Granollers té el repte d’actuar com a full de ruta per a l’articulació i desplegament d’aquesta recent línia de les polítiques locals.

Resposta

El I Pla local per la Diversitat Sexual i de Gènere de Granollers s’ha elaborat en dues fases consecutives de treball: la fase de diagnosi i la fase d’elaboració del pla d’acció.

Ambdues fases s’estructuren d’acord a sis eixos estratègics:
• L1: Compromís amb la diversitat sexual i de gènere.
• L2: Accions contra la violència i la LGBTIfòbia
• L3: Salut, esport i qualitat de vida
• L4: Coeducació i transmissió d’una cultura igualitària
• L5: Ocupació i drets laborals
• L6: Visibilitat, participació i cultura

En la fase de diagnosi s’han detectar els problemes i necessitats en relació amb aquestes polítiques locals i s’han identificat les principals situacions de discriminació i LGTBIfòbia que es donen al municipi, a partir de la revisió de fonts documentals, entrevistes al cos tècnic i grups de discussió amb persones LGTBI+ que viuen o fan vida a Granollers.

El pla d’acció s’ha elaborat emprenent metodologies participatives. A través de diferents sessions de treball amb el cos tècnic s’han proposat, validat i prioritzat les accions que constitueixen el Pla. Per al disseny d’aquestes accions s’han tingut en compte les propostes fetes per la ciutadania durant la fase de diagnosi. A més, el Pla compta amb un sistema de seguiment i avaluació.

En definitiva, aquest Pla permet la planificació estratègica de les accions municipals en matèria de diversitat sexual i de gènere. S’ha dissenyat amb el propòsit d’aconseguir estendre la perspectiva de diversitat sexual i de gènere al conjunt d’òrgans i àrees municipals i cercar la corresponsabilitat dels agents polítics i socials en la lluita pels drets de les persones LGBTI+ i l’erradicació de les diferents formes de LGBTIfòbia.