Projectes

Anàlisi comparativa dels posicionaments sobre el dret a vot a partir dels 16 anys

edwin-andrade-4V1dC_eoCwg-unsplash
Àmbit: Drets i diversitatCategories: Infància i joventut, Participació ciutadana, Recerca i avaluació

Repte

La Fundació Triangle Jove, espai i plataforma de col·laboració del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el Consell Valencià de la Joventut i el Consell de la Joventut de les Illes Balears, vol conèixer els arguments favorables i desfavorables pel que fa a la rebaixa de l’edat de vot als 16 anys.

La noció de democràcia sempre ha estat lligada a la delimitació del marc dins del qual se situen aquells que són considerats subjectes polítics. La controvèrsia i el debat entorn el punt on se situa aquesta frontera, és a dir entorn a qui pot ser considerat un subjecte polític de ple dret, és consubstancial a la democràcia.

Quins són els posicionaments acadèmics favorables i desfavorables en relació amb el  sufragi a partir dels 16 anys? Quina és la realitat d’altres països i/o regions en les quals es pot exercir el dret a vot a partir dels 16 anys? Quins són els posicionaments per part d’organismes internacionals i altres  institucions en relació amb el sufragi a partir dels 16 anys?

Resposta

S’elabora una revisió  documental  de  fonts  bibliogràfiques  i  altres  publicacions  d’interès centrada en el debat de quina és l’edat a partir de la qual seria recomanable considerar a les persones com subjectes polítics de ple dret, i per tant amb capacitat per exercir el dret a vot.

Aquesta revisió documental s’organitza en tres grans apartats:

  1. Anàlisis comparativa dels diferents posicionaments experts i acadèmics en relació amb el sufragi a partir dels 16 anys: S’analitzen els arguments i raonaments presents entre la comunitat acadèmica en relació amb el sufragi a partir dels 16 anys.
  1. Realitat d’altres països i regions on es pot exercir el dret a vot a partir dels 16 anys i les conseqüències que se’n deriven: S’exposen les diferents realitats de països i regions d’arreu del món.
  2. Recull de les diferents visions i posicionaments presents en diferents organismes internacionals i institucions sobre el sufragi a partir dels 16 anys: Es llisten entitats i organismes internacionals a favor d’implementar el dret a vot als 16 anys, s’exposen visions dels consells de joventut de Catalunya i es parla del posicionament dels partits polítics de l’estat espanyol.

Font de la imatge: Edwin Andrade, Unsplash