Projectes

Diagnosi participativa dels serveis de recollida i neteja de Mataró

Imatge_proj1
Àmbit: CiutatCategories: Participació ciutadana

La neteja dels carrers i platges així com la recollida de residus són dos serveis que efectua l’Ajuntament de Mataró i que incideixen de forma molt rellevant en el conjunt de la ciutadania mataronina. Si els carrers són bruts o nets, si els contenidors estan massa plens o massa buits, si els residus estan ben separats. Tot això són aspectes quotidians que depenen tant dels hàbits de la població com de la gestió que en facin els serveis públics.

L’any 2014 s’acaba la contracta de l’actual servei. Cal, per tant, redissenyar els criteris que hauran de guiar el desplegament dels serveis de recollida i neteja.

Així, es desenvolupa una metodologia participativa per tal de potenciar el coneixement, reconeixement i implicació de la ciutadania en la neteja i recollida de residus de la ciutat, prenent com a punt de partida el canvi de contracta.

Per tal d’enfortir la diagnosi tècnica dels serveis i recolzar el procés de presa de decisions dels nous escenaris de neteja i recollida s’ha desplegat una diagnòsi participativa basada en la col·laboració activa i compromesa del món local en la identificació dels aspectes més rellevants dels actuals serveis de recollida i neteja. El coneixement de quines són les principals preocupacions del conjunt de la ciutadania permet triangular aquestes dades amb les que s’obtenen de l’informe tècnic, de forma que els nous serveis responguin tant a aspectes de caràcter estrictament tècnic com a les necessitats expressades per la ciutadania.