Projectes

Comunicació Assertiva i Gestió de Conflictes al menjador

comedor escolar
Àmbit: Salut, EconomiesCategories: Comunicació, Cultura alimentària

En el marc del projecte “A Barberà mengem bé, bo i sa!” l’àrea de Salut Pública de l’Ajuntament de Barberà del Vallès encarregà una recerca a Spora sobre les pràctiques educatives envers l’alimentació als menjadors escolars i les llars d’infants de Barberà del Vallès . Aquest projecte tingué com a principal objectiu elaborar intervencions orientades a millorar les dinàmiques d’educació alimentària del municipi.

De les conclusions d’aquesta recerca sorgí la proposta d’elaborar un projecte de formació per a monitors i monitores de menjador específicament orientat a millorar les capacitats comunicatives i de gestió de conflictes en relació als infants en l’espai de menjador i amb les famílies.