Projectes

Avaluació del Circuit Barcelona contra la Violència Masclista

Logo Circuit BCN
Àmbit: GènereCategories: coordinació intersectorial, Recerca i avaluació, violència masclista

L’any 2001 es crea el Circuit Barcelona contra la violència masclista en un context en què el desplegament de polítiques per a l’abordatge de la violència vers les dones era encara incipient, mentre creixia la pressió del moviment de dones i de la ciutadania per donar-hi resposta. El Circuit neix del convenciment que no hi ha cap resposta eficient si no se’n fa un abordatge integral i multidisciplinari, la qual cosa fa necessària la cooperació interinstitucional. Així, es crea el Circuit Barcelona, amb el colideratge de l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona, mitjançant la Corporació Sanitària de Barcelona, com a una estratègia bàsica del Pla d’actuació per fer front a la violència vers les dones a la ciutat de Barcelona.

15 anys després de la seva creació, es fa palesa la necessitat d’avaluar el funcionament del Circuit Barcelona i les seves estructures, per tal d’identificar-ne els reptes i elements de millora. És així com, a través d’una aproximació metodològica complexa que combina tècniques qualitatives i quantitatives i que compta amb la participació de 275 professionals, l’avaluació assenyala tant els avenços i elements consolidats com els reptes i necessitats per garantir l’abordatge integral.

Els resultats de l’avaluació es recullen en el següent informe, endreçats en 38 conclusions i 29 propostes per millorar l’organització i el funcionament del Circuit Barcelona contra la violència masclista.

Imagen 1

Més informació a: http://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/noticia/avaluacize-del-circuit-barcelona-contra-la-violzuncia-masclista-document-de-resultats-i-lznies-de-millora