Projectes

Anàlisi qualitativa del funcionament del Programa d’analítica de dades per a la recerca i la innovació en salut (PADRIS)

Foto de Kevin Ku en Unsplash
Àmbit: SalutCategories: Recerca i avaluació

Repte

El Programa d’analítica de dades per a la recerca i la innovació en salut (PADRIS) té la missió de posar a disposició de la comunitat científica les dades sanitàries relacionades per impulsar la recerca, la innovació i l’avaluació en salut mitjançant l’accés a la reutilització i creuament de les dades sanitàries generades pel sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), d’acord amb el marc legal i normatiu, els principis ètics i de transparència envers la ciutadania del programa.

L’AQuAS té l’encàrrec d’analitzar el funcionament PADRIS i exposar les principals valoracions, opinions i percepcions vers les etapes prèvies del programa, el seu funcionament actual, identificar millores o afavorir i augmentar les dinàmiques positives entorn del programa: participació activa, cohesió interna, i alineament intern/extern, etc.

Resposta

Es realitza un anàlisi qualitativa del funcionament del PADRIS en el qual s’exposa quin és el sentit del PADRIS i quina és la seva relació amb el seu ecosistema. Així mateix, s’analitza quina és la relació del programa i els projectes que desenvolupa, quin és el funcionament de la cadena de valor de les dades i quina és la relació del PADRIS i els seus recursos. Finalment, s’elabora un recull de les principals conclusions i propostes de desenvolupament.

Per elaborar aquest anàlisi qualitatiu es realitzen grups focals i entrevistes individuals amb diferents agents clau de l’ecosistema sanitari en el que s’insciu el programa PADRIS. Concretament s’analitza les percepcions, valoracions i coneixements de les entitats destinatàries del PADRIS, Els membres del Comitè Operatiu del PADRIS, del Consell Assessor, del Comitè de Vigilància del PADRIS i de l’equip PADRIS.

Font de la imatge: Kevin Ku