Contacte

Oficines

  • Barcelona (Spain). Floridablanca 146, 3º 1ª, 08011.

    Tel. +34 935 326 666 / Fax +34 935 504 444


  • info@spora.ws


Xarxes socials

La nostra localizació

Envia'ns un missatge

Pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant aquest formulari:

Acceptar la Política de privacitat i les Condicions d'ús

En compliment de l'establert en la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades recollides en el present formulari quedaran incorporats i seran tractats en el fitxer denominat Usuaris Web sota la responsabilitat de SPORA SINERGIES, SCCL amb la finalitat de poder prestar els seus serveis, així com per mantenir-me informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.

Li informem que les dades que ens faciliti seran tractades de forma lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i no es comunicaran o cediran a tercers, exceptuant que aquesta comunicació sigui necessària o pugui suposar una millora per a la finalitat dels mateixos, sempre concorde a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Reglament General de Protecció de Dades.

En el cas que es produeixin canvis en algun de les dades facilitades, amb la finalitat de mantenir el nostre fitxer actualitzat, li preguem ens ho comuniqui per escrit.

Li informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial en les oficines de SPORA SINERGIES, SCCL, acompanyant còpia de DNI, o bé mitjançant correu postal a C/ FLORIDABLANCA 146, 3º 1ª,08011 BARCELONA, BARCELONA, o al correu electrònic VERONICA.LOPEZ@SPORA.WS.