Blog

Un exemple d’estigma en Salut Mental als mitjans

fdez

Avui podem llegir a la majoria de diaris una notícia que ens mostra de quina manera els mitjans (així com els representants polítics) contribueixen a l'estigma per motius de Salut Mental.

Una reflexió en tres parts:

1. No se sap encara quins han estat els motius pels quals aquesta persona ha realitzat les agressions, però ja es presuposa que pateix d'una malaltia mental.

2. Amb aquesta associació es vincula directament la malaltia mental amb l'ús de la violència, i aquesta vinculació és injustament criminalitzadora d'altres persones que puguin patir una malaltia mental.

3. L'ús de paraules com "perturbat" o "desequilibrat", fetes servir en les darreres notícies sobre aquest succés, contribueixen a una imatge molt negativa de les persones que pateixen problema de salut mental.

Avui especialment ens interessa recordar-vos que col·laborem activament amb un projecte anomenat Obertament (http://obertament.org/), que té com a objectiu lluitar contra l’estigma i la discriminació en salut mental.

Us recomanem que hi col·laboreu!

Corresponsabilitat ambiental en la gestió dels serveis de recollida i neteja

Imatge_proj1

L'Ajuntament de Mataró presenta elprojecte d'elaboració de la nova contrata dels serveis de recollida i neteja de la ciutat.

Aquesta iniciativa, basada en el principi de corresponsabilitat, s'ha desevolupat mitjançant la participació activa de la ciutadania mataronina des de l'inici del procés. El producte obtingut és un plec de condicions per a la nova contrata que incorpora tant les conclusions de l'estudi tècnic, com les valoracions i opinions del conjunt de la ciutadania sobre els serveis.

Spora ha coordinat la fase de diagnosi participativa dels serveis.