Blog > Tags: Participació ciutadana

Jornada “Salut mental i territori. Les taules de salut mental, una visió des de la proximitat”

Salut mental i territori

La Federació Salut Mental organitza una nova jornada, que tindrà lloc el proper 6 de novembre al Centre Social i Cultural de l’Obra Social “la Caixa” CaixaForum de Barcelona. La jornada tractarà sobre Salut mental i territori. Les taules de salut mental, una visió des de la proximitat, i aportarà experiències sobre el model català i francès.

El programa de la jornada és el següent:

9.00 h. Acollida i registre de participants

9.30 h. Conferència “Governança a nivell territorial

- Quim Brugué, catedràtic del Departament de Ciència Política de la  Universitat Autònoma de Barcelona i docent a la Universitat de Girona
- Modera: Albert Ledesma, coordinador del PIASS (Pla Interdepartamental d’Atenció Social i Sanitària) de la Generalitat de Catalunya

10.15 h. Inauguració institucional

- Jordi Baiget, secretari de Govern de la Generalitat de Catalunya
- Gemma Tarafa, comissionada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona
- Ramon Minoves, assessor tècnic de la Vicepresidència 4a i de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona
- Xavier Trabado, president de la Federació Salut Mental Catalunya

10.30 h. “L’enfocament territorial per a una aliança col·laborativa: l’exemple francès del Consell Local de Salut Mental

- Pauline Guezennec, directora del CCOMS (Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la recherche et la formation en santé mentale) de França
- Modera: Josep A. Domínguez, Cap de Servei de Suport de Programes Socials, Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona

11.15 h. Espai per a preguntes

11.30 h. Descans

12.15 h. “Un model de creació, gestió i manteniment de taules de concertació en l’àmbit de la salut mental

- Noel García, codirector d’Spora Sinergies. Consultora Psicosocial
- Marta Poll, directora de la Federació Salut Mental Catalunya

12.45 h. “Exemples de pràctiques significatives a territori”

- Angel Urbina, soci de l’Associació La Muralla i membre de la Taula de Salut Mental del Camp de Tarragona 
- Raquel Coranti, tècnica de la Direcció de Polítiques Socials de l’Ajuntament i membre de la Taula de Salut Mental de Sant Cugat del Vallès
- Mª Victòria Hernàndez, tècnica de la Regidora de capacitats diverses i accesibilitat de l’Ajuntament de Terrassa
- Núria Reig, presidenta de l’Associació AFAMMG i membre de la Taula de Salut Mental de Vilanova i la Geltrú
- Marta Domènech, vicepresidenta de l’Associació Ondara-Sió i membre de la Taula de Salut Mental de Tàrrega
- Belén Gias, coordinadora HD i SRC de l’Hospital Benito Menni de Granollers
- Moderador: Aleix Caussa, codirector d’Spora Sinergies. Consultora Psicosocial

13.30 h. Espai per al debat

14.00 h. Tancament

Post original

Innovacions en la planificació urbana a través de pressupostos participatius

Foto portada_11

El passat 8 juliol 2015 vam tenir l'oportunitat de presentar les innovacions metodològiques que vam desenvolupar a Haití, en el 1er Congrés Internacional d'Antropologia Iberoamericana (AIBR) a Madrid. A partir de l'exemple del Pla d'Ordenació per a la Rehabilitació del barri de Campêche (Port-au-Prince, Haití), realitzat pel grup WE-Spora el 2013, compartim els principals desafiaments als què ens vam enfrontar en la realització de l'estudi de planificació urbana, en un context de emergència i crisi humanitària:

  • L'articulació de múltiples actors (administracions públiques, ONG internacionals, ciutadania organitzada i ciutadania no organitzada) en el disseny, implementació i avaluació del Pla de Desenvolupament Urbà.
  • La planificació d'accions que responguin a les necessitats a curt termini (emergència) en coherència amb les intervencions per a la millora de la qualitat de vida a llarg termini (desenvolupament).

Per donar resposta a aquests desafiaments vam utilitzar eines metodològiques innovadores en l'àmbit de la planificació urbana per tal de dissenyar intervencions urbanes eficients i realistes:

  • El desenvolupament de metodologies participatives "ad hoc": la Planificació Ciutadana Multi-Actoral per a l'Acció (PCMA). En aquest cas, es van crear plataformes participatives per a una presa de decisions multi-actoral, amb els agents implicats a tots els nivells: la ciutadania (incloent-hi la societat civil organitzada i els veïns i veïnes no organitzats); les institucions governamentals (incloent ministeris, departaments i empreses públiques) i les organitzacions i agències internacionals que intervenen en la mateixa zona. L'articulació de les necessitats, objectius i prioritats de cada grup d'actors va resultar essencial per garantir la coherència i efectivitat de les intervencions dissenyades.
  • La introducció dels pressupostos participatius com una eina de planificació i priorització de les intervencions urbanes. En aquest cas es van dissenyar línies d'intervenció a llarg termini i es van prioritzar 10 accions estratègiques i immediates, utilitzant criteris i indicadors de qualitat de vida per a la seva priorització. La implicació de la comunitat en la definició de les intervencions i la priorització de les accions va permetre la focalització en el desenvolupament a llarg termini més enllà de les necessitats bàsiques del context d'emergència.

Aquests interrogants, desafiaments i reflexions van ser presentats dins del panell "Sostenibilitat de les polítiques de desenvolupament a Haití: actors locals, govern i tercer sector" en el marc del 1er Congrés Internacional d'Antropologia Iberoamericana (AIBR), que va tenir lloc a Madrid entre el 7 i el 10 de juliol de 2015. Aquí podeu veure la presentació completa (en castellà):