Què hem aconseguit en 10 anys de llei contra la violència masclista?

Screen Shot 2018-06-08 at 12.24.33 PM

Celebrant aquests 10 anys de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista,  podem mirar amb retrospectiva els avenços que ens ha permès, així com els reptes que tenim per endavant, sense perdre'n l'objectiu: eradicar la violència masclista. Volem posar en valor la feina feta pels Serveis d'Informació i Atenció a les Dones (SIADs) al llarg d'aquest camí.

Què hem assolit en 10 anys de Llei contra la violència masclista?

Un dels elements clau de la Llei va ser la ideació de la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral de la Violència Masclista, amb el desplegament de 100 SIADs que abasten el conjunt del territori català a nivell municipal o comarcal. Durant l'obscur període de la crisi econòmica, mentre vèiem desaparèixer ministeris i regidories d'igualtat, la xarxa de SIADs va permetre garantir i mantenir les polítiques de gènere i els serveis d'atenció a les dones a tots els municipis. Vincular els SIADs com a serveis de proximitat del territori ha estat, doncs, l'estratègia que ha permès que avui puguem mirar en retrospectiva aquest llarg recorregut.

Quan publicàvem l'estudi Avaluació de la xarxa de SIADs de Catalunya (Spora, 2015) vam poder posar llum en l'impacte d'aquesta xarxa de serveis:

  • Més de 120.000 dones van participar en les activitats comunitàries i de sensibilització realitzades pels SIADs, l'any 2013. Representen el 3% de les dones de Catalunya.
  • Gairebé 26.000 dones en situació de violència masclista van ser ateses pels SIADs, l'any 2013. Representen l'1% de les dones de Catalunya.
  • L'atenció a menors d'edat, i puntualment a homes, era una necessitat creixent que va ser resolta de forma pionera als SIADs.

De ben segur que si actualitzéssim aquestes dades veuríem com han incrementat considerablement. Ara bé, cal que seguim mirant cap al futur.

Quins reptes tenim per endavant?

1. Posar en valor posar en valor la tasca dels equips locals i garantir-los unes condicions dignes.

Logo_SIAD

Els equips locals són els que han sostingut el treball a primera línia en aquests 10 anys al capdavant de les polítiques de gènere i de l'atenció a les dones en situació de violència masclista. Ja en l'estudi Avaluació de la xarxa de SIADs de Catalunya posàvem de manifest que:

  • El 70% de les coordinadores són multicàrrecs, és a dir, tenen altres càrrecs dins el municipi a banda del SIAD.
  • El 70% de les coordinadores són multifuncions, és a dir, tenen diverses funcions més enllà de la coordinació del servei.
  • Bona part dels SIADs són unipersonals, és a dir, recauen sobre una única professional amb el suport externalitzat d'una psicòloga o advocada.

Així, per mantenir les polítiques de gènere i l'atenció a la violència masclista, cal posar en valor la tasca dels equips locals.

2. Assolir una coordinació interinstitucional entre les diferents administracions i departaments.

És necessari crear un sistema de dades unificat i eficaç, que permeti conèixer quantes dones estem atenent, quines formes de violència pateixen i en quins àmbits, quines edats tenen, etc., per tal de millorar les nostres intervencions.

3. Treballar per aconseguir que tots els equips professionals comparteixin un llenguatge comú que posi les dones al centre. 

4. Reforçar les accions preventives de forma coordinada i transversal, amb la complicitat de tots els agents, per avançar de cara en la lluita contra la violència masclista.


**Els Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIADs) es despleguen arreu del territori català l’any 2008 arran de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista seguint un procés de planificació territorial per al període 2008-2013. Són serveis de titularitat municipal o comarcal, que ofereixen informació, orientació i assessorament en tots els aspectes relacionats amb la vida de les dones, i constitueixen la porta d’entrada a la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a dones en situacions de violència masclista i l’articulació d’aquesta xarxa amb el món local.