Projectes

Xarxa de circuits del Baix Llobregat per a l’abordatge de la violència masclista

Circuits Baix Ll
Àmbit: GènereCategories: Gènere, Maltractament, Recerca i avaluació

Desenvolupament d’una anàlisi de models de treball en xarxa en la intervenció contra la violència masclista.

Aquesta anàlisi deriva en el desenvolupament d’un conjunt d’estratègies a curt, mig i llarg termini per a la generació de xarxes interprofessionals àgils i coordinades que facilitin el funcionament de circuits d’atenció integral per tal d’atendre amb criteris de qualitat les dones afectades per violència masclista en aquest territori.

Objectius:

1. Analitzar els models protocolaris presents en els diversos municipis i mancomunitats del territori.
2. Identificar les fortaleses i les oportunitats de millora d’aquests models de cara a coordinar-se amb la resta de la comarca.
3. Desenvolupar un model específic d’intervenció en xarxa per a l’abordatge coordinat de la violència masclista a la comarca del Baix Llobregat.