Blog

Xarxa d’Actuació Col·laborativa (XAC)

IMG-7473

Repte

La situació socioeconòmica del districte de Sant Andreu està per sota de la mitjana de Barcelona segons el nivell de renda familiar disponible per càpita, fet que augmenta els factors socials de risc associats a diferents àmbits com ara el de l’habitatge, el laboral, el socioeconòmic, l’educatiu, el sanitari, l’exposició a situacions vitals crítiques, les cures o la salut mental.

Davant d’aquesta realitat, la Taula de Salut Mental de Sant Andreu va detectar una especial dificultat en els equips professionals a l’hora d’atendre i realitzar intervencions amb les famílies del districte, especialment a la Franja Besòs. Aquestes dificultats no tenen a veure amb la situació sociosanitària de les famílies, sinó amb les limitacions que troben les figures professionals a l’hora de relacionar-se amb les famílies o amb els altres serveis que hi estan intervenint.

 

Resposta

Creació d’una metodologia que proposa una nova manera d'actuar a nivell professional, amb la finalitat d'abordar casos d’alta complexitat de manera alternativa. La Xarxa d’Actuació Col·laborativa (XAC) permet, d’una banda, millorar l’atenció a les famílies i, de l’altra, afavorir la coordinació entre els serveis de la xarxa que hi intervenen, establint un pla d'actuació conjunt que situa a les famílies com a agents de canvi central.

La XAC realitza treball de casos a partir de 3 criteris:

  • Que hi hagi, com a mínim, 3 serveis implicats en el cas.
  • Que els serveis detectin situacions problemàtiques en àmbits diversos (salut, social, i/o educatiu).
  • Que els serveis que hi intervenen percebin una situació de bloqueig.

Així, la metodologia crea uns objectius comuns compartits entre tots els equips professionals que intervenen amb la família. Alhora, la família també defineix o valida els objectius acordats.