Projectes

Taules per la Convivència

jilbert-ebrahimi-Z8UZnkBIkOM-unsplash
Àmbit: Ciutat, Drets i diversitatCategories: Convivència, Espai públic

REPTE

Des de la Diputació de Barcelona s’inicia un treball vers les problemàtiques municipals relacionades amb la convivència. Així, es planteja la creació de Taules per la Convivència, com espai transversal per alinear les intervencions de les diferents figures professionals que treballen en l’espai públic. L’espai públic s’entén com un lloc de relació per la ciutadania, que actualment s’està sobreregulant: per això, mitjançant les Taules per la Convivència, la Diputació de Barcelona vol impulsar una proposta de treball participatiu i comunitari, orientat a la mediació i la resolució de conflictes per intervenir davant les problemàtiques de convivència.

RESPOSTA

Spora dissenya metodològicament i dinamitza les sessions de treball de les Taules per la Convivència dels municipis d’Abrera, Igualada i Sant Feliu de Llobregat. Per tal de realitzar l’acompanyament de les Taules, Spora planteja un enfocament metodològic participatiu, generant en cadascun dels municipis un espai tècnic de participació heterogeni de treball, que faciliti el treball col·laboratiu entre figures d’àrees diferents, per l’anàlisi i la formulació de respostes a situacions que afecten la convivència veïnal. Així mateix, Spora dissenya i dinamitza les sessions de treball de l’Espai de treball per responsables tècnics de les Taules per la Convivència de 10 municipis de la província de Barcelona: aquest espai té l’objectiu de crear un espai d’anàlisi sobre el funcionament de les taules, detectar-ne les dificultats, límits i potencialitats, elaborar estratègies de millora, així com reforçar la figura del responsable tècnic de taula.

Foto: Jilbert Ebrahimi