Projectes

Taules de Salut Mental dels districtes de Barcelona

mapa-barrios-de-barcelona
Àmbit: Ciutat, SalutCategories: Participació ciutadana, Salut mental

Repte:

L’any 2016 s’aprova el Pla de Salut Mental de ciutat per part de l’Ajuntament de Barcelona i els agents clau del sector. Aquest Pla que té una durada de 6 anys contempla la salut mental a través d’una mirada amplia, és a dir, atenent tan a la protecció i promoció del benestar com als determinants socials de la salut, al malestar psicològic, o el propi tractament dels trastorns mentals. La taula de salut mental de ciutat, constituïda per tots els agents clau del sector és l’òrgan de governança que lidera tot el Pla.

Resposta:

Per tal d’operativitzar les diferents línies d’actuació del Pla de Salut Mental així com per articular els diferents agents del territori es creen les taules operatives de salut mental per cada un dels deu districtes de la ciutat. Des de Spora es realitza la secretaria tècnica orientada a aprofitar les oportunitats del territori així com per articular accions que donin resposta als objectius del Pla.