Projectes

Taula Laboral del Camp de Tarragona: Inserció laboral de dones en situació de violència de gènere

taula camp tarraco
Àmbit: Gènere, EconomiesCategories: Gènere, Maltractament, Participació ciutadana, Plans de desenvolupament local

La Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball promou la creació de Taules Laborals Territorials per a la inserció laboral de dones en situació de violència de gènere.

Concretament, la Taula Laboral del Camp de Tarragona és la xarxa interprofessional que agrupa els diversos agents institucionals i tècnics del territori que tenen algun paper en la inserció laboral de les dones en situació de violència de gènere.

Objectius generals
– Fomentar activament la inserció laboral de dones en situació de violència de gènere i d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.
– Impulsar la creació de circuits territorials d’inserció.

Objectius específics
– Elaborar estratègies d’implementació de les taules adaptada a cada realitat local.
– Implicar el conjunt d’agents socials laborals d’àmbit local.
– Dinamitzar les diverses Taules i Grups de treball.
– Fomentar i estendre les bones pràctiques pels diversos territoris.