Projectes

Suport Metodologic pel Pla d’Acció Comunitària en Salut del Barri del Raval

blanche-peulot-OecfTdBOwwE-unsplash
Àmbit: Ciutat, SalutCategories: Participació ciutadana, planificació estratègica

Repte

L’àmbit de Salut Comunitària en el barri del Raval de Barcelona es porta des de la Fundació Tot Raval. Aquest va començar al setembre del 2010 i ha tenir continuïtat fins el desembre de 2020. L’any 2021 inicia una nova etapa que suposa una oportunitat per abordar nous reptes, tenint en compte l’aprenentatge de 10 anys, amb les seves fortaleses i àrees de oportunitat.

Resposta

Des de Spora es realitza el suport metodològic per desplegar el procés de participació comunitària i la planificació estratègica per elaborar el Pla d’Acció Comunitària en Salut del Barri del Raval que desplega la Fundació tot Raval.