Projectes

Suport i assessorament per al disseny d’una campanya de prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques

LaPlana_banners-horitzontals
Àmbit: Gènere, Drets i diversitatCategories: Gènere, LGBTI, violència masclista

La Campanya de prevenció i sensibilització contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques «El masclisme al rebuig» és una iniciativa de la Mancomunitat de la Plana i de tots els municipis que en formen part amb l’objectiu de sensibilitzar a la ciutadania interpel·lant-la i fer-la partícip del canvi que cal promoure com a societat perquè les relacions entre les persones siguin lliures de discriminacions.

Aquesta s’ha realitzat a través d’un procés participatiu, dinamitzat per Spora Sinèrgies en el qual hi ha participat personal tècnic, càrrecs electes i dones representants del teixit associatiu feminista i de dones del territori. Un dels principals actius de la metodologia utilitzada ha estat comptar amb una dissenyadora gràfica –Odile Cabrantes- que ha participat des de l’inici en tot el procés (studiomoare.com). El fet que aquesta professional hagi estat present en el procés ha contribuït a què els suports gràfics reflecteixin de manera més fidedigna allò que les participants han considerat important. I a la inversa: comptar amb els coneixements  de la part gràfica i artística des de l’inici ha enriquit la concreció dels missatges i les seves representacions associades.

Spora ha liderat i coordinat el procés de co-disseny de la campanya amb els diferents agents implicats:

  • Oferint un punt de partida que facilités l’inici del procés i establís una base comú i compartida entre tots els agents implicats.
  • Dinamitzant el procés a través del qual s’han generat els continguts concrets de la campanya.
  • Participant en el disseny dels resultats gràfics de la campanya, amb un eslògan principal i diferents missatges o subproductes agrupats d’acord a els tres tipus de violències sobre les qual volia fer incidència la campanya: masclistes quotidians, LGTBIfòbia i violències sexuals.

En aquest procés també han participat referents tècnics d’igualtat de la Mancomunitat de La Plana, altres referents tècnics dels diferents municipis de la i ciutadania del territori.

Mesa de trabajo 1 copia 6Mesa de trabajo 1 copia 9

LaPlana_banners-horitnontalsx