Projectes

Suport a la revisió del Model d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de Catalunya

reproductive-health-supplies-coalition-lYR44OXwMA4-unsplash
Àmbit: Salut, Drets i diversitatCategories: Atenció Primària i Salut Comunitària, planificació estratègica, Salut afectiva-sexual i reproductiva

Repte:

Des de la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, es proposa revisar l’actual Model d’atenció a la salut sexual i reproductiva per alinear-lo amb les prioritats del Pla de Salut de Catalunya 2021-2025. Per fer-ho, cal engegar un procés consultiu per tal d’explorar les diferents aportacions, recomanacions i tendències al voltant del model d’atenció de salut sexual i reproductiva actual, tot incorporant la perspectiva de diversitat afectiva-sexual i de gènere.

Resposta:

Per donar resposta a aquest repte, s’ha dut a terme una revisió en perspectiva de gènere i diversitat sexual de la documentació disponible, amb l’objectiu de detectar i esmenar possibles discursos i pràctiques discriminatòries i adaptar els documents al marc normatiu vigent i als plans estratègics internacionals en aquest àmbit.

En paral·lel, s’ha posat en marxa un procés consultiu a partir de grups focals i entrevistes en profunditat a fi de recollir les idees, propostes i consensos de cada línia estratègica de l’ASSIR, per un nou model d’atenció a la salut afectiva, sexual i reproductiva. Les línies treballades durant aquest procés han estat: Atenció a la interrupció voluntària de l’embaràs; Atenció a la reproducció humana assistida; Atenció a les persones trans; Atenció en salut mental perinatal; Millora d’accés a la contracepció; Millora en la qualitat d’atenció al part; Atenció a la salut de les persones en situació de violències masclistes; Atenció a les ITS i HIV; Intervencions sobre hàbits de visa saludable i salut afectiva, sexual i reproductiva en grups de població prioritzats; Atenció a l’endometriosi.

Foto de: Reproductive Health Supplies Coalition