Projectes

Situacions de tensió i conflicte en infants, adolescents i joves

Captura de pantalla 2020-09-25 a las 11.22.30
Àmbit: Salut, EconomiesCategories: Economia de la Cura, Infància i joventut, Salut mental

Repte

Des de la Federació Salut Mental Catalunya s’inicia un projecte per elaborar unes guies per a familiars i educadors/professionals de infants i joves amb problemes de salut mental.

La intenció de les guies és millorar la recuperació i la inclusió dels infants i joves amb problemes de salut mental mitjançant la promoció de la salut mental positiva i la prevenció terciària. Per tal de poder realitzar aquesta promoció de la salut es pretén donar eines als agents clau que conviuen amb els infants i joves amb una problemàtica de salut mental per tal d’abordar situacions de tensió i conflicte.

Com expliciten el Pla Director i el Pla integral en Salut Mental de Catalunya, la salut mental dels infants i joves també requereix d’un entorn que promocioni la cura i l’empoderament, més enllà del que el propi tractament clínic ja els hi aporta.

Resposta

Spora Sinergies elabora una guia en què es presenten uns continguts dissenyats per transmetre pautes de navegació i acompanyament per saber estar i afrontar millor les possibles situacions de tensió i conflicte en infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental.

El verb navegar explica l’orientació d’aquesta guia perquè permet entendre les situacions de salut mental com quelcom variable, on les circumstàncies són canviants. Aquest fet comporta que calgui anar fent correccions per mantenir el rumb de la relació amb infants, adolescents i joves amb un problema de salut mental. Tenir pautes per navegar significa disposar de coneixements per prendre decisions que permeten establir un rumb i corregir-lo tants cops com sigui necessari davant les situacions que es viuen amb infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental.

Els continguts de la guia estan enfocats a donar orientacions per a les famílies i altres figures que acompanyen a infants, adolescents i joves. Seguint amb la idea de navegar, a través de les situacions de salut mental, la guia es focalitza en posar en escena aquells elements que són significatius a l’hora de donar sentit a la situació d’infants, adolescents i joves, així com aquells elements necessaris per poder traçar un rumb des del qual relacionar- se amb ells i elles.

Objectius de la Guia

  • Entendre les possibles situacions de tensió i conflicte amb infants, adolescents i joves amb una problemàtica de salut mental.
  • Donar orientacions per navegar millor per les situacions de tensió i conflicte amb infants o joves amb una problemàtica de salut mental.
  • Fomentar la cura i l’autocura en mares, pares i altres figures que acompanyen infants, adolescents i joves en situacions de tensió i conflicte.