Projectes

Seminari participatiu el Centre Educatiu 360

images educació
Àmbit: EconomiesCategories: Educació

Repte

La Fundació Jaume Bofill vol realitzar una Crida pels centres educatius que vulguin millorar iniciatives que amplien les oportunitats d’aprenentatge i desenvolupament dels infants i joves en tot el temps i espais educatius: Educació 360. Per aquest motiu és bàsic poder tenir un imaginari sobre el què és un centre educatiu 360 que pugui marcar un horitzó cap a on enfocar les iniciatives de la Crida.

Resposta

Es crea un seminari participatiu entre els diferents agents clau del sector per tal d’elaborar una definició del Centre Educatiu 360. Aquesta definició es crea des dels elements considerats com a mínims comuns per totes les parts. D’aquesta manera, aquesta definició de centre educatiu 360 permet que la Crida es realitzi amb uns continguts comuns per a totes les parts implicades.