Projectes

RÉTALE: el repte d’un retorn. Emprenedoria i immigració

rétale image
Àmbit: EconomiesCategories: Immigració

La Fundació Un Sol Món ha promogut tradicionalment el desenvolupament de programes adreçats a ajudar la població nouvinguda per mitjà de microcrèdits davant de processos d’emprenedoria.

L’any 2005, la FUSM es posa en contacte amb Spora per tal d’avaluar un dels seus programes (RÉTALE) i vetllar per la seva millora i adaptació a la població a qui es dóna el servei.

Objectius:

Explorar i visibilitzar els interessos, necessitats i desitjos sentits per la població equatoriana resident a Barcelona i Madrid que volen emprendre una activitat generadora de riquesa.

Valorar l’adequació del programa RÉTALE a aquests interessos, necessitats i desitjos.