Projectes

RESPECTA’M: Prevenció de conductes sexistes en l’entorn laboral

Slide2
Àmbit: GènereCategories: Participació, Recerca i avaluació, violència masclista

Repte: 

Després d’implementar la Campanya Respecta’m en el marc de l’oci nocturn i els espais de festa a Tarragona, l’Ajuntament de la ciutat té interès a estendre la campanya de prevenció de conductes sexistes a l’àmbit laboral.

Per a adaptar i implementar la campanya en aquest nou àmbit és necessari, en primer lloc, realitzar una diagnosis de les necessitats i les bones pràctiques del món empresarial i sindical en relació amb la prevenció de conductes sexistes en l’entorn laboral i, en segon lloc, ajustar la campanya gràfica a aquest entorn.

Resposta:

A partir de diferents grups de discussió amb els agents implicats, hem realitzat una diagnosi de les diferents conductes sexistes que es donen en l’entorn laboral de la ciutat de Tarragona. A més, hem identificat estratègies i bones pràctiques a implementar per a evitar la reproducció d’aquestes situacions. El resultat d’aquest procés de recerca ha estat l’informe de diagnosi Prevenció de conductes sexistes, situacions de discriminació i assetjament sexual i per raó de sexe en l’entorn laboral.

En un segon moment, s’ha iniciat un procés participatiu amb el teixit sindical i empresarial de la ciutat per generar una campanya gràfica que s’ajusti a la realitat de les empreses de Tarragona. Spora Sinergies ha estat l’encarregada de coordinar aquest procés participatiu i Inside Consultores ha realitzat el disseny gràfic.

La campanya gràfica s’inspira en converses de whatsapp, que reflecteixen moments quotidians on es reprodueixen micromasclismes i conductes sexistes detectats a la diagnosis. L’objectiu de la campanya és visibilitzar i problematitzar situacions sexistes normalitzades, que habitualment passem per alt però que constitueixen la base de la discriminació i la desigualtat en l’entorn laboral.

Podeu consultar la presentació de la campanya aquí: http://www.spora.ws/com-fomentar-la-implicacio-de-les-empreses-en-la-prevencio-de-les-conductes-sexistes/