Projectes

Protocol de Joventut per a l’abordatge coordinat de la violència masclista

violència
Àmbit: GènereCategories: Gènere, Infància i joventut, Maltractament

El Protocol Operatiu de Joventut per a l’abordatge de la violència masclista pretén establir una estratègia comuna per a fer front a les diferents situacions de violència masclista de forma coordinada.

Seguint la línia marcada pel Protocol Marc per a la Intervenció Coordinada de la Violència Masclista a Catalunya, aquest Protocol Operatiu de Joventut té un doble objectiu.

D’una banda, concretar i coordinar les actuacions dels i les professionals de Joventut en matèria de violència masclista. De l’altra, visibilitzar i abordar les manifestacions específiques que pren la violència masclista entre els i les joves.