Projectes

Abordatge de la violència masclista de Sant Pere de Ribes. Protocol i Circuit municipal

sant-pere-de-ribes
Àmbit: GènereCategories: coordinació intersectorial, violència masclista

El Protocol municipal per a l’abordatge de la violència masclista de Sant Pere de Ribes estableix les pautes i els procediments per una intervenció professional coordinada i de qualitat en l’abordatge local les situacions de violència masclista. Els objectius del protocol i del circuit són els següents:

  • Donar una resposta unificada, coordinada i adequada a les diferents situacions que poden sorgir en l’abordatge de la violència masclista.
  • Millorar la qualitat de la resposta dels serveis públics davant les situacions de violència masclista, evitant les duplicitats en la intervenció i la consegüent victimització secundària de les dones.
  • Establir uns criteris mínims d’actuació per tal d’assegurar la celeritat i la qualitat de les intervencions i també el flux d’informació necessari entre els i les professionals dels serveis que hi intervenen, respectant en tot moment les decisions de les dones i la seva autonomia.
  • Delimitar les responsabilitats i les limitacions en la intervenció de cadascun dels serveis implicats.

La metodologia emprada per establir el Circuit municipal segueix el mètode propi Circuit Sinèrgia, que planteja un seguit de nivells de gestió i intervenció, rols i funcions diferenciades, centrades en tres òrgans diferents que permeten articular al conjunt d’agents implicats en l’abordatge de la violència masclista: la Mesa Institucional, la Comissió Tècnica i l’Anella Tècnica.