Projectes

Protocol d’abordatge de les violències masclistes i lgtbifòbiques als espais públics d’oci de l’Alt Empordà

olesia-libra-90OaZrNYnpo-unsplash
Àmbit: GènereCategories: LGBTI, violència masclista

Repte

Les violències masclistes són un fenomen generalitzat que cal eradicar de les nostres societats. Es donen en diversitat de contextos socials, com es el cas dels espais públics d’oci, especialment en els ambients festius. En els darrers anys diferents territoris han emprès moltes iniciatives per acabar amb aquesta lacra, però s’ha vist que és necessari generar protocols marc que aglutinessin aquestes iniciatives i detectessin necessitats on no cobertes per poder entomar-les.

És per això que, des de l’Alt Empordà, amb el suport de l’Agència Catalana de Joventut, ha decidit engegar un protocol marc que doni cobertura als diferents municipis de la comarca a l’hora d’abordar les violències masclistes i lgtbifòbiques als espais públics d’oci.

Resposta

Per tal d’abordar el repte s’ha elaborat una diagnosi participativa de situació en el que, a través de tècniques quantitatives i qualitatives d’investigació social, s’ha pogut dimensionar la problemàtica de les violències masclistes a l’Alt Empordà, tenint en compte les particularitats del territori i la diversitat d’escenaris que planteja.

En una segona fase s’ha elaborat un pla d’acció en el que s’han ideat diferents mesures per poder abordar el tema i crear un protocol d’actuació per diferent perfils d’espais en cas de trobar-se amb un cas de violència masclista o lgtbifòbica.

Tot el procés ha estat possible gràcies al treball que s’ha portat a terme des del Grup Motor, un espai de treball transversal que ha aglutinat a professionals i membres de la societat civil de diferents camps, com són els serveis especialitzats en violències masclistes, agents de l’àmbit de joventut o cossos policials.

Foto de Olesia Libra