Blog

PROGRAMA CAROLINES. Proposta d’accions dirigides al col·lectiu de dones trans que exerceixen treball sexual a Barcelona

drogues i prostitució spora

Barcelona compta amb un col·lectiu heterogeni de dones trans que resideixen i treballen en aquesta ciutat. Per a algunes d’aquestes dones, el treball sexual emergeix com la seva font principal d’ingressos econòmics. Aquesta situació col·loca aquestes dones fora del marc general de drets i deures en el qual es troba subjecte la resta de la ciutadania, situació que sovint pot derivar o associar-se amb el desenvolupament de situacions de vulnerabilitat.

Davant d’aquesta situació, a principis del 2016 l’Ajuntament de Barcelona va llançar un encàrrec dirigit al disseny d’un programa d’accions per a la població de dones trans que exerceixen el treball sexual de Barcelona per tal de millorar substancialment la seva qualitat de vida i protegir els seus drets de ciutadania. Per donar resposta a aquest renovat compromís de l'Ajuntament de Barcelona amb el col·lectiu de dones trans treballadores i extreballadores sexuals de la ciutat, es va establir un equip professional mixt entre Spora Sinergies i la Universitat de Vic. En el marc d'aquesta col·laboració es va incorporar, també, un conjunt de persones expertes –del món acadèmic i del món associatiu– en treball sexual i en transsexualitat. Així mateix, es va treballar conjuntament amb un grup de dones trans d'aquest col·lectiu. El treball de recerca i consultoria realitzat ha derivat en el disseny d'un conjunt d'accions que responen a les necessitats i propostes treballades amb el propi col·lectiu. Està previst que la implementació de les accions s’efectuï durant l’any 2017.

Les accions proposades s'han agrupat sota el nom de "PROGRAMA CAROLINES". Les Carolines és el nom amb el que eren conegudes les dones transvestides durant els anys '30 al barri del Raval de Barcelona. El nom proposat emergeix com un exercici de memòria històrica sobre la lluita per la llibertat sexual i de gènere que ha conegut la ciutat de Barcelona al llarg de les dècades, i que continua ben viva actualment.