Projectes

Procés participatiu per la redacció de la IV Carta Catalana de la Joventut

Procés participatiu Lleida
Àmbit: Ciutat, Drets i diversitatCategories: Comunicació, Cultura, Educació, Gènere, Infància i joventut, Noves tecnologies, Participació, Sostenibilitat

Repte

Un dels reptes amb què es troba el teixit associatiu és arribar a nous grups i col·lectius organitzats però encara no constituïts com a entitats. Com afrontar aquesta situació en l’àmbit de l’associacionisme juvenil? Com identificar i sumar els i les joves mobilitzades en un procés participatiu d’escala nacional amb l’objectiu d’elaborar dos projectes transversals i transformadors?

Resposta

Spora Sinergies ha acompanyat al Consell Nacional de Joventut de Catalunya en l’elaboració dels continguts de la IV Carta Catalana de la Joventut i el Pla d’Actuació Jove 2017-2020, dos projectes centrats en donar veu a les problemàtiques i reivindicacions del jovent i les seves propostes per transformar la societat.

Per aconseguir-ho hem dissenyat i dinamitzat un procés participatiu basat en:

  • 10 tallers arreu de Catalunya, que han recollit 550 reivindicacions.
  • 3 tallers sectorials (joves que participen en consells locals de joventut, entitats polítiques, sindicals, socials i educatives).
  • Qüestionaris digitals on-line dirigit a entitats i a joves.
  • Organització del IV Congrés Català de la Joventut: dinamització de 24 tallers temàtics.

Les necessitats i propostes s’han construït al voltant de 12 eixos temàtics que engloben el conjunt de preocupacions de la joventut avui dia: ocupació juvenil, educació, habitatge, salut, igualtat de gènere i LGTBI+, justícia global, sostenibilitat, territori i mobilitat, participació i associacionisme juvenil, diversitat i drets de la ciutadania, cultura i comunicació i TIC.


IV Congrés Català de la Joventut