Projectes

Planificació de Decisions Anticipades en Salut Mental

Planificació de Decisions Avançades en Salut Mental
Àmbit: Salut, Drets i diversitatCategories: Salut mental

Repte

La possible introducció de la Planificació de Decisions Anticipades (PDA) en l’àmbit de la salut mental suposa una profunda transformació de la relació assistencial. Obre la porta a que la persona decideixi sobre el seu procés terapèutic i pugui planificar com voldria ser atès en una situació de complexitat clínica. Com avançar cap aquest model que vol millorar els drets de les persones que tenen una problemàtica de salut mental així com millorar els tractaments del procés terapèutic?

Resposta

Des de Spora Sinergies i Federacíó de Salut Mental Catalunya s’ha elaborat un informe que recull les valoracions dels diferents agents de la salut mental, i que identifica limitacions, oportunitats i propostes per implementar la PDA en salut mental. Aquest document representa doncs, un punt de partida i de trobada del sector per reflexionar sobre aquesta possibilitat.