Projectes

Pla Municipal LGTB 2010-2015 de Barcelona – Avaluació

LGTB Barna
Àmbit: GènereCategories: Gènere, Plans de desenvolupament local, Recerca i avaluació, Transsexualitat, Transversalització

L’any 2010, l’Ajuntament de Barcelona posa en marxa el Pla Municipal per al Col·lectiu Lesbià, Gai, Transsexual i Bisexual 2010-2015 (d’ara endavant, Pla Municipal LGTB 2010-2015).

Un cop arribat a la fi del període 2010-2015, i de cara a l’elaboració d’un nou Pla Municipal LGTBI, la Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona encarrega a Spora al desenvolupament de l’avaluació del Pla Municipal LGTB 2010-2015.