Projectes

Pla Local d’Igualtat de Salou (2015-2019)

DONSAL
Àmbit: GènereCategories: coordinació intersectorial, Participació ciutadana, Plans de desenvolupament local, Transversalització

Salou compta amb un nou Pla Local d’Igualtat, que ha estat desenvolupat amb el suport metodològic de Spora. El nou Pla d’Igualtat pretén intervenir sobre les desigualtats entre homes i dones al municipi a partir de diferents estratègies:

  • Aprofundir el coneixement sobre els factors de desigualtat entre homes i dones.
  • Reforçar les polítiques que tenen per objectiu reduir les desigualtats i empoderar les dones en tant que agents actius a nivell social, polític i econòmic.
  • Fomentar les relacions igualitàries a través de nous models de feminitat i masculinitat.
  • La Transversalització de gènere, a través la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les polítiques i àrees municipals.

El desenvolupament del nou pla ha seguit una perspectiva metodològica qualitativa i participativa que ha donat lloc a dos productes diferenciats:

  • Diagnosi (Fase 1): La Diagnosi parteix d’una anàlisi qualitativa de les necessitats de les dones i de les polítiques de gènere desenvolupades al municipi.
  • Elaboració del Pla Local d’Igualtat (Fase 2): El Pla ha estat elaborat gràcies a la creació de la Comissió d’Igualtat, formada per 24 professionals de l’administració local i d’altres recursos i entitats del municipi, per desenvolupar conjuntament un seguit de propostes d’acció seguint diferents línies estratègiques d’intervenció.

La perspectiva participativa del nou Pla avala la coherència de les propostes i accions amb les necessitats del territori i garanteix la viabilitat de les mateixes a través del compromís tècnic municipal. Al mateix temps, el Pla ha estat validat i compta amb el suport d’una Comissió Política que vetlla per la seva implementació.