Projectes

Pla Local d’Igualtat i Diversitat Sexual i de Gènere de Montornès del Vallès

marvin-kuhn-KkOqbMChPAU-unsplash
Àmbit: Gènere, Drets i diversitatCategories: LGBTI, Participació ciutadana, planificació estratègica

Repte

El municipi ha esgotat el seu II Pla d’Igualtat de Gènere i té el repte d’elaborar-ne un de nou que guiarà les actuacions en matèria de polítiques de gènere i igualtat del 2022 al 2026. Així mateix, aprofitant aquesta renovació, s’incorpora la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere, amb l’objectiu que el nou Pla compti també amb accions que fomentin la visibilitat de la diversitat, la defensa dels drets de persones LGBTI+ i la lluita sostinguda contra la discriminació per motius d’identitat de gènere, expressió de gènere o d’orientació sexual.

És així com s’elabora el Pla d’Igualtat de Gènere i Diversitat Sexual i de Gènere de l’Ajuntament de Montornès del Vallès que, per primera vegada, recull de forma explícita el compromís de l’Ajuntament amb les persones LGBTI+ i amplia l’abast de les polítiques d’igualtat del municipi desenvolupades per les diferents àrees del consistori.

Aquest nou Pla serà la guia per al desplegament de les polítiques locals d’igualtat entre dones i homes i de les polítiques per la diversitat sexual i de gènere, afavorint la seva transversalització en l’actuació municipal.

Resposta

De manera prèvia a l’elaboració del Pla d’Acció, s’ha realitzat una Diagnosi per identificar els principals problemes i necessitats de les dones i les persones LGBTI del municipi en diferents àmbits de la vida social i de la política municipal. A més, amb la finalitat de facilitar el seguiment de les accions i l’avaluació final del Pla, s’han inclòs eines específiques per afavorir aquestes tasques.

D’aquesta manera, el Pla Local d’Igualtat de Gènere i Diversitat Sexual i de Gènere de Montornès del Vallès s’estructura en tres grans blocs:

  • El primer bloc recull els marcs conceptual i normatiu que basteixen les polítiques d’igualtat de gènere i de diversitat sexual. També s’exposa la metodologia participativa utilitzada per a l’elaboració del Pla, que ha comptat amb diferents sessions de treball amb el cos tècnic i la ciutadania, tant durant la fase de diagnosi com d’elaboració de propostes d’actuació.
  • El segon bloc conté la Diagnosi realitzada. Es divideix en 7 apartats que responen als diferents àmbits de la vida social i de la política municipal analitzats.
  • El tercer i últim bloc inclou el Pla d’Acció i, alhora, es divideix en dos apartats: Pla d’Acció, que inclou les actuacions que l’Ajuntament impulsarà durant els 4 anys de vigència del Pla; i Seguiment i avaluació del Pla, presentació del procés de seguiment per al qual es crea una Comissió que es reunirà periòdicament per revisar les accions que es realitzen i dur a terme el procés d’avaluació planificat i acordat.