Projectes

Pla Local de Salut de Vilanova i la Geltrú

Plaça_de_les_Cols_(Vilanova_i_la_Geltrú)
Àmbit: Ciutat, SalutCategories: coordinació intersectorial, Participació ciutadana, planificació estratègica, Plans de desenvolupament local

Repte

La definició de salut ha anat evolucionant al llarg dels anys i ha passat d’entendre’s com un estat d’absència de malaltia fins a incloure el benestar físic, mental i social. Actualment, se sap que la salut està condicionada per múltiples condicionants econòmics, mediambientals, culturals, socials i polítics, coneguts com a “determinants socials de la salut”. Atès que els problemes vinculats a la salut depenen de múltiples factors, la solució no pot ser únicament l’increment de serveis sanitaris, sinó la implicació d’altres sectors en les polítiques públiques de salut. Des d’aquesta perspectiva, les administracions locals juguen un paper clau en la prevenció, promoció i protecció de la salut.

Per això, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú decideix impulsar un Pla local de salut, que analitzi la situació en salut del municipi, i ordeni el procés a seguir per fer evolucionar el municipi cap a un entorn respectuós i promotor de la salut.

Resposta

S’ha elaborat el Pla d’Acció, un document que té l’objectiu de definir els objectius a assolir per donar resposta als reptes detectats, i especificar quines accions i quines metodologies seran les adients per assolir-los. Per fer-ho, s’ha realitzat una priorització ciutadana i tècnica de les necessitats detectades; i s’han celebrat sessions de treball intersectorial.

Finalment, el document sistematitza les accions a realitzar en matèria de salut en els propers 5 anys, des d’una perspectiva intersectorial i de treball per l’equitat en salut.

Font de la imatge: De Sourcefindering – Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110914332