Projectes

Pla Local de Salut d’Alella

Costes_del_Maresme_-_14
Àmbit: SalutCategories: Atenció Primària i Salut Comunitària, coordinació intersectorial, Cultura alimentària, Plans de desenvolupament local

Repte
La definició de salut ha anat evolucionant al llarg dels anys i ha passat d’entendre’s com un estat d’absència de malaltia fins a incloure el benestar físic, mental i social. Actualment, se sap que la salut està condicionada per múltiples condicionants econòmics, mediambientals, culturals, socials i polítics, coneguts com a “determinants socials de la salut”. Atès que els problemes vinculats a la salut depenen de múltiples factors, la solució no pot ser únicament l’increment de serveis sanitaris, sinó la implicació d’altres sectors en les polítiques públiques de salut. Des d’aquesta perspectiva, les administracions locals juguen un paper clau en la prevenció, promoció i protecció de la salut. Per això, l’Ajuntament d’Alella decideix impulsar un Pla local de salut, que analitzi la situació en salut del municipi, i ordeni el procés a seguir per fer evolucionar Alella cap a un entorn respectuós i promotor de la salut.
Resposta
L’elaboració del Pla ha seguit una metodologia participativa i de treball intersectorial, que ha incorporat la ciutadania (persones grans, dones, representants de barris…) i el cos tècnic municipal. Aquest procés s’ha organitzat en dues grans fases:

  • En primer lloc, s’ha elaborat un Perfil de salut, un document diagnòstic que té l’objectiu d’identificar les necessitats i actius de l’entorn i dels factors que incideixen en la salut per poder identificar els principals reptes del municipi en termes de salut. Per fer-ho, s’ha realitzat una enquesta poblacional de salut, una anàlisi documental, grups focals a població, i entrevistes al cos tècnic.
  • En segon lloc, s’ha elaborat el Pla d’Acció, un document que té l’objectiu de definir els objectius a assolir per donar resposta als reptes detectats, i especificar quines accions i quines metodologies seran les adients per assolir-los. Per fer-ho, s’ha realitzat una priorització ciutadana i tècnica de les necessitats detectades; i s’han celebrat sessions de treball intersectorial.

Finalment, el document sistematitza les accions a realitzar en matèria de salut en els propers 5 anys, des d’una perspectiva intersectorial i de treball per l’equitat en salut.