Projectes

Pla local de drogues de Terrassa

joves a Terrassa-2
Àmbit: SalutCategories: Drogues i addiccions, Participació ciutadana, Recerca i avaluació

Desenvolupament d’un procés participatiu amb els agents socials del territori i de consultoria psicosocial per l’elaboració d’un nou Pla Local de Drogues per a la ciutat, fent especial atenció a les seves caracterísques, a les demandes de les entitats i serveis que en formen part, així com a les noves necessitats de la ciutat.