Projectes

Pla Integral contra les Violències Masclistes del Prat de Llobregat

Presentació Circuit
Àmbit: GènereCategories: coordinació intersectorial, planificació estratègica, violència masclista

Repte:

El Prat de Llobregat és un dels municipis pioners en l’abordatge de la violència masclista i en l’elaboració de polítiques per a fer-hi front. Tot i que el municipi compta amb un protocol i circuit d’actuació que aglutina els agents implicats en l’abordatge d’aquest tipus de situacions, l’any 2016 l’Ajuntament identifica la necessitat d’establir un marc comú de referència que permeti endreçar el conjunt d’actuacions i iniciatives que s’impulsen des dels diferents departaments municipals, més enllà del serveis que intervenen directament en l’abordatge de les situacions de violència masclista.

Resposta:

Per poder elaborar aquest marc comú de referència ha estat necessari, en primer lloc, dur a terme una diagnosi sobre la situació actual en l’abordatge de la violència masclista al municipi, per tal de conèixer els diferents agents que intervenen i el tipus d’intervenció que realitzen, identificar les disfuncions en la coordinació entre diferents serveis o recursos, així com les oportunitats per optimitzar i millorar l’abordatge d’aquest tipus de situacions.

Una vegada feta aquesta diagnosi, s’inicia un procés participatiu per elaborar un Pla Integral de Ciutat contra la Violència Masclista. En aquest context, es construeix un marc de referència d’actuació consensuat pels tots els agents implicats i es dissenyen una sèrie de línies estratègiques, per tal d’endreçar les actuacions d’una manera coherent i millorar la qualitat i l’eficàcia de l’abordatge de la violència masclista. A la vegada, en el Pla s’estableix una priorització i calendarització de les accions a mig, curt i llarg termini.

Més informació: https://www.elprat.cat/actualitat/noticies/lajuntament-elabora-un-pla-integral-contra-les-violencies-masclistes-2019-2023