Projectes

Pla Estratègic de Participació Ciutadana de Sabadell

Presentació tallers
Àmbit: CiutatCategories: Participació ciutadana, planificació estratègica, Pressupostos Participatius

Repte:

Sabadell compta amb un Reglament de Consells de Districte datat del 1997, ha passat molt de temps des d’aleshores i la dinàmica participativa i el teixit associatiu ha canviat molt.

Com recollir el funcionament actual i les necessitats a nivell de participació ciutadana en un Pla Estratègic de Participació que estableixi el full de ruta i resolgui els reptes de la participació avui? Aquest era el repte al que ha calgut donar resposta.

Resposta:

Hem realitzat 7 sessions participatives amb la ciutadania i el teixit associatiu, i hem treballat estretament amb l’Equip de Govern per tal de poder definir quin model de participació volem i quines són les prioritats a nivell de participació ciutadana. Així doncs, la implicació ha estat clau en tots els nivells (tècnic, polític i ciutadà) per tal d’aconseguir el màxim consens i garantir un acord compartit que serveixi per establir les bases i una planificació conjunta de la participació ciutadana al municipi.