Projectes

Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Salou (2017-2021)

Fotos web
Àmbit: GènereCategories: Pla Igualtat, planificació estratègica

Repte

Les desigualtats de gènere en l’àmbit laboral tenen lloc tant en el sector privat com en el públic. Les administracions públiques compten amb mecanismes per garantir la transparència i la imparcialitat en els processos de selecció de personal i millors condicions laborals, però no aconsegueixen eliminar les desigualtats estructurals associades al gènere ni les situacions de discriminació i assetjament.

Per aquesta raó, l’Ajuntament de Salou es planteja elaborar un Pla d’Igualtat Intern que permeti identificar les desigualtats i discriminacions, i estableixi una estratègia per fer-hi front.

Resposta

Per elaborar el primer Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Salou s’ha realitzat una Diagnosi de gènere centrada en els següents àmbits d’anàlisi:

  • Compromís institucional
  • Ús del llenguatge i comunicació inclusiva
  • Distribució i representativitat del personal
  • Tipus de contracte i retribucions
  • Selecció i promoció de personal, formació
  • Conciliació i corresponsabilitat
  • Salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe

Poder identificar les situacions de desigualtat i discriminació és el primer pas per revertir-les. A partir dels resultats de la Diagnosi s’han proposat un conjunt d’accions a implementar en el període 2017-2021 que donen resposta a aquestes necessitats.

En el marc d’aquest Pla també s’ha elaborat el Protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe de l’Ajuntament i s’ha fet una formació introductòria a les desigualtats de gènere a tota la plantilla del consistori.