Projectes

Pla d’acció de la Xarxa Barcelona Antirumors

entitats_2
Àmbit: Drets i diversitatCategories: interculturalitat, Participació, planificació estratègica

Repte

La Xarxa Barcelona Antirumors (XBCNA) ha d’elaborar el seu nou Pla d’Acció 2022-2026. El Pla d’Acció és el document que recull la proposta de la XBCNA per als pròxims cinc anys en relació amb els seus objectius, principis i prioritats, així com a la seva governança i organització interna. Per tal de construir una proposta significativa, transformadora i amb incidència és necessari comptar amb les màximes veus possibles per a aquesta sigui representativa.

Resposta

Per elaborar el nou PAX s’ha engegat un procés participatiu amb entitats i persones adherides a la XBCNA, amb l’objectiu de construir i validar col·lectivament els objectius generals del pla, els seus eixos temàtics de treball, els seus objectius operatius, les accions que la XBCNA implementarà per aconseguir-los i el nou model de governança de la Xarxa. En total, entre març i setembre del 2022, s’han organitzat 5 grups focals, on hi han participat més de 30 persones en representació d’entitats adherides i 4 sessions de treball amb els grups temàtics de la XBCNA (Comunicació, Formació i Dinamització Territorial) i amb la Comissió d’estratègia. Durant tot el procés, una comissió de seguiment s’ha reunit de manera periòdica per acompanyar i revisar el treball de sistematització de la informació generada en els grups focals, per garantir la continuïtat del procés i que el nou PAX inclogui correctament les idees, propostes i aportacions de les persones participants.