Projectes

Pla d’Acció de Gènere de Justicia Alimentaria Global – Veterinarios sin fronteras

NUEVA FOTO JUSPA
Àmbit: GènereCategories: Gènere, Pla d'igualtat, planificació estratègica, Transversalitat

Repte:
Aconseguir la igualtat real i efectiva entre dones i homes encara és un repte pendent, també en les Organitzacions No Governamentals.

Entre els anys 2010 i 2011 Justicia Alimentaria Global – Veterinarios Sin Fronteras va realitzar un diagnòstic participatiu per detectar les desigualtats de gènere existents en el si de l’organització. Durant aquest procés es van proposar un conjunt d’accions i mesures enfocades a la reducció d’aquestes desigualtats, però bona part d’aquestes propostes d’acció van quedar diluïdes en l’informe de diagnosi sense ser concretades ni operativitzades, dificultant així la seva aplicació.

En 2017, Justicia Alimentaria Global – Veterinarios Sin Fronteras reprèn aquest procés per a impulsar una nova etapa amb l’elaboració d’un Pla d’Acció de Gènere que inclogui mesures concretes i operativitzades que permetin reduir les desigualtats que es donen en l’organització.

 Resposta: 
Per a elaborar el Pla d’Acció de Gènere, ha estat necessari, en primer lloc, revisar i actualitzar el diagnòstic realitzat entre els anys 2010 i 2011.

Per assolir-ho, s’ha dissenyat una eina on-line que ha permès al personal tècnic i voluntariat reflexionar sobre la vigència de les conclusions de la diagnosi anterior, i crear un espai participatiu on discutir i definir propostes d’acció per a millorar les condicions en matèria d’igualtat de gènere, en les diferents delegacions i territoris de l’organització.

En segon lloc, s’ha dut a terme un procés de sistematització, concreció i operativització d’aquestes mesures i propostes i s’han establert una sèrie d’eixos i línies d’acció per a enquadrar-les, amb l’objectiu de facilitar la seva execució. El present documento -el Pla d’Acció de Gènere- és resultat final de tot aquest procés.