Projectes

Perfil de Salut Olesa de Montserrat

Olesa_de_Montserrat_(vista_aèria)
Àmbit: SalutCategories: Atenció Primària i Salut Comunitària, coordinació intersectorial, Participació ciutadana, Plans de desenvolupament local

Repte

Amb l’objectiu d’elaborar el Pla Local de Salut, Olesa de Montserrat vol identificar quines són les principals necessitats i actius del municipi per tal de desenvolupar accions de millora que facin del municipi un entorn més saludable.

Resposta

S’elabora un perfil de Salut o diagnosi de l’estat de salut del municipi en què s’analitzen els elements clau dels determinants de la salut:  estils de vida individuals, xarxes socials i comunitàries, condicions de vida i de treball i entorn mediambiental.

Per dur a terme la diagnosi es realitza una anàlisi documental de dades secundàries obtingudes de fonts municipals (memòries, altres plans, etc.) i supramunicipals (Informe d’Indicadors de la Diputació, Enquesta de Salut de Catalunya de la Generalitat, etc). Per completar l’anàlisi de salut es s’han recollit i analitzat específicament per a l’elaboració d’aquest document: 3 Entrevistes grupals a agents clau del municipi, 3 grups focals a diferents grups poblacionals, 3 entrevistes grupals a tècnics/es de l’Ajuntament.

El perfil de salut recull dades sobre: Característiques generals de la població, Entorn natural, Habitatge, Variables ambientals, Àmbit laboral, Educació, Participació social, Activitat física, Alimentació, Consum de substàncies i dades generals sobre l’estat de salut (mortalitat, salut sexual, pes, salut mental, etc.)

L’anàlisi diagnòstica realitzada ha permès obtenir un segon document de bases que recull:

  • Extracció de les principals conclusions en forma de bateria de necessitats.
  • Elaboració d’una proposta preliminar d’eixos estratègics d’actuació.
  • Extracció d’una proposta preliminar d’actuacions per a cadascun dels eixos d’actuació.