Projectes

Perfil de Salut de Castellbisbal

26810757964_860f8d0cc9_b
Àmbit: Ciutat, SalutCategories: Atenció Primària i Salut Comunitària, coordinació intersectorial, Participació ciutadana, Plans de desenvolupament local

Repte

La definició de salut ha anat evolucionant al llarg dels anys i ha passat d’entendre’s com un estat d’absència de malaltia fins a incloure el benestar físic, mental i social. Aquesta concepció de la salut suposa contemplar múltiples factors més enllà dels biològics, tals com factors econòmics, socials, culturals, mediambientals o polítics. Aquestes circumstàncies en què les persones viuen condicionen la seva salut i es coneixen com a “determinants socials de la salut”. Aquesta perspectiva global de la salut ha comportat un repte per les administracions locals que han de tenir en compte un gran nombre de variables a l’hora de planificar les actuacions per millorar la salut de la població.

En un municipi com Castellbisbal, que ja duu anys realitzant múltiples actuacions amb impacte en la salut, sorgeix l’interès de conèixer millor quin és l’estat de salut de la població i, també, quines són les necessitats vinculades als determinants socials de la salut. Per això, s’encarrega l’elaboració d’un diagnòstic de l’estat de salut i dels determinants socials del municipi que permeti identificar els actius i les mancances en relació amb la salut. L’objectiu final d’aquesta anàlisi és conèixer la realitat de Castellbisbal per poder elaborar un Pla Local de Salut que estableixi les línies d’acció que dotin el municipi d’entorns més segurs i saludables.

Resposta

Per donar resposta a aquesta demanda, s’elabora un Perfil de Salut del municipi que analitza els hàbits i estils de vida, les xarxes socials i comunitàries, així com les condicions de vida i l’estat de salut.  Atenent a aquesta àmplia concepció de salut, el procés d’elaboració de la diagnosi es realitza de forma intersectorial i participativa. Així, se celebren sessions de treball per incorporar l’expertesa de les diferents àrees tècniques de l’Ajuntament, així com altres agents clau en salut. A més, s’incorpora la ciutadania amb múltiples canals de participació on-line i presencial, amb especial èmfasi a aquells col·lectius que poden trobar-se en situació de desigualtat en salut.