Projectes

Procés de participació ciutadana sobre el servei de gestió de residus i neteja d’El Prat

Screen Shot 2018-05-25 at 12.55.21 PM
Àmbit: CiutatCategories: Partcipació, Participació ciutadana, Sostenibilitat

Repte

Davant la imminent finalització de la contracte de residus i neteja viària d’El Prat, i abans de redactar el plec de prescripcions tècniques que haurà de regir la propera contracta, el setembre del 2016 el municipi es planteja dos grans objectius: obtenir informació respecte el funcionament dels serveis i les problemàtiques que la ciutadania valora com a rellevants, i implicar a la ciutadania en la gestió de la ciutat i de l’espai públic.

Resposta

Juntament amb l’Agència d’Ecologia Urbania vam dissenyar un procés de participació ciutadana, que vam desenvolupar a través d’un aplicatiu web i vam desplegar punts informatius a diferents indrets del municipi, per tal de donar a conèixer el procés a la ciutadania i d’obtenir les seves valoracions i propostes de millora.